Algemene voorwaarden Summer of Inspiration

Summer of Inspiration is een reeks gratis B2B-ontbijtsessie georganiseerd door Contribute Group voor managers, beslissingsnemers en aanhangers van digitale transformatie. Wie inschrijft voor één van de ontbijtsessies en/of het kick-off evenement, verbindt zich als contractant met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

 1. Aanvaarding

De contractant erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Summer of Inspiration en deze vrijwillig te hebben aanvaard door het aanvinken van het voorziene vakje bij de registratie voor één van de ontbijtsessies of het kick-event via www.summerofinspiration.be.

 

 1. Inschrijving Summer of Inspiration

Na een registratie voor één van de ontbijtsessie via www.summerofinspiration.be wordt er automatisch een mail verstuurd waarin gemeld wordt dat de inschrijving goed werd ontvangen. Omdat de ontbijtsessies gratis, beperkt en voor een specifiek publiek zijn, worden de inschrijvingen gefilterd. De registratie is pas geldig wanneer een bevestigingsmail werd verstuurd.

 

Contribute Group verbindt zich ertoe alle registraties en bijhorende communicatie veilig te bewaren zodat – bij betwisting – er geen misverstanden kunnen ontstaan.

 

 1. Gebruik persoonsgegevens

Bij een registratie vragen we onderstaande persoonsgegevens op:

 • Naam (vereist)
 • Voornaam (vereist)
 • E-mailadres (vereist)
 • Bedrijf (vereist)
 • Functie (vereist)
 • Telefoonnummer (niet vereist)

 

Deze gegevens zijn nodig om inschrijvingen administratief te verwerken en zullen gebruikt worden in de verdere communicatie rond het event. Concreet zijn dit transactionele e-mails zoals bevestigingsmails, remindermails met praktische informatie en opvolgmails in navolging van het event. Daarnaast zullen deze gegevens gebruikt worden in marketinggerichte communicatie na afloop van Summer of Inspiration 2018 en naar aanloop van volgende edities voor Summer of Inspiration. Indien je deze laatste communicatie niet wenst, kan je steeds uitschrijven of onze hieromtrent Data Protection Officer contacteren.

Summer of Inspiration is een product van Contribute Group en doet beroep op de privacyverklaring van Contribute Group. Wens je meer informatie omtrent ons privacybeleid?

Lees dan de privacyverklaring van Contribute Group.

 

 1. Annulering

Aangezien het aantal inschrijvingen beperkt en gratis is, zal bij annulering op de derde dag of minder dan drie dagen voor de ontbijtsessie en op de dag van de ontbijtsessie zelf een ‘no-show fee’ van €50 voor administratieve kosten aangerekend worden. De ‘no-show fee’ is niet geldig voor het kick-off event op dinsdag 5 juni 2018.

Contribute Group verbindt zich op haar beurt ertoe om minstens vijf werkdagen voor de ontbijtsessie een remindermail met vermelding van de ‘no-show fee’ te versturen naar alle aanwezigen. Om misverstanden te vermijden is de annulering slechts geldig wanneer er uitdrukkelijk een bevestingsmails werd verstuurd met vermelding van de ‘no-show fee’.

Contribute Group behoudt zich het recht om tot zeven dagen voor een ontbijtsessie het evenement te annuleren.

 

 1. Toestemming op afbeelding 

Beelden en video-opnames die tijdens het kick-off event en de ontbijtsessies gemaakt worden, mogen gedeeld worden via de online kanalen van Contribute Group zoals de website, e-nieuwsbrieven en social media en gebruikt worden voor offline communicatie zoals brochures, posters, banners etc.

 

De contractant mag en kan op ieder moment zijn of haar toestemming voor het gebruik van de afbeeldingen voor bovenvermelde doeleinden waarin hij of zij zichtbaar is, intrekken. Contacteer hiervoor de Data Protection Officer van Contribute Group via dpo@contribute-group.be. Meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens, lees je in ons privacyverklaring

 

 1. Wijzigingen

Wanneer een contractant zijn e-mailadres of andere persoonsgegevens wijzigt na een registratie via www.summerofinspiration.be, verbindt hij of zij zich ertoe deze veranderingen door te geven aan Contribute Group via soi@contribute-group.be. Contribute Group kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortkomen wanneer een verandering niet door de contractant worden doorgegeven.

 

 1. Betwisting en klachten

Betwistingen en klachten over een ontbijtsessie of het kick-off event van Summer of Inspiration worden vertrouwelijk behandeld en moeten binnen tien dagen na het evenement schriftelijk aan Contribute Group worden overgemaakt. Uiteraard trachten we de klacht in onderling overleg op te lossen. Betwistingen rond de algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.

 

 

Alle rechten voorbehouden © Contribute Group 2018 | Contribute Group NV, Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem